Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

Utbildning - Seminarier - Arbetsplatsträffar

Petrologic erbjuder sina kunder olika former av utbildningar och arbetsplatsträffar kring smörjoljor. Vi går igenom vilka typer av oljor det finns, olika basoljor, oljors egenskaper, vad styr val av produkt, rimliga bytesintervaller, när filtrering, uppgradering av produktkvalitet, uppföljning av oljesystem, analys, tolkning av analyser.

Ett bra sätt är att ta ut olje-/vätske-prov i genomskinliga provflaskor från ett urval av egna maskiner/system, låta analysera någon/några i förväg, även oanvända oljor, och sedan arrangera en utbildningsdag kring provsvar och uttagna prover, resonera om möjliga förbättringar. Driftstider totalt och för respektive olja tas också fram.

För er som är kylentreprenörer eller er som har egen driftspersonal kan en kortare genomgång av kyloljornas egenskaper, bytesintervaller och vad en analys berättar skapa ny förståelse och öppna nya affärsmöjligheter.

Plocka ett urval moduler ur en stationsutbildning :

Se bildöversikt