Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

Capella MS reklamationen 1990- 1998

I början på 1990-talet upphörde plötsligt Texacos kylkompressorolja Capella WF och istället levererades det ut en produkt med namnet Capella MS. WF var en äkta vaxfri naftenbasisk kylkompressorolja medan MS stod för Mineral/ Syntet. Syntet-delen var alkylbensen. Capella MS fungerade bra i "freon-anläggningar" nere på kontinenten men inte i våra nordiska NH3-anläggningar, som dessutom innehöll ganska mycket vatten på den tiden.

Kylkompressorna blev alldeles svarta, paraffin-delen av MS blev tjära och bensen-delen blev ett fantastiskt klister. Ett stort arbete startades upp för att återställa alla anläggningar. Många servicetekniker över hela Sverige engagerades, och även från Sabroe i Danmark, och vi alla inblandade lärde oss mycket om kylkompressoroljor under åren som följde.

För att komma i mål med reklamationen skapades kyloljeanalysen CoolChek, vilken marknadsförs än idag av Petrologic AB. Analysen är helt unik och ger kunden värdefull information om såväl konditionen på kyloljan som på kompressorn. Se vidare under Analys.

Idag är det väldigt sällan man ser denna typ av förorening eller störning i våra kylanläggningar. Mer vanligt är att någon brine läcker in i kyloljan. Reklamationen avslutades 1998 och firma Petrologic fortsatte sin verksamhet på många kunders begäran som ett självständigt bolag och planen är att fortsätta många år till.

Bilder från reklamationen