Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

Vi har över 30 års erfarenhet av smörjoljor och smörjrelaterat förebyggande underhåll iom industriell kyla och värme - erfarenheter vi vill dela med oss av till dig och din anläggning.

Petrologics affärsidé

Är att genom rådgivning, återkommande årliga uppdrag, teknisk support, kartläggning med hjälp av korrekt utvalda analyser och sakkunnig tolkning tillsammans med kund erbjuda såväl förslag till bästa produktval och lämplig serviceåtgärd utifrån önskade bytes- och serviceintervaller samt försälja ett rval av marknadens bästa smörjoljeprodukter.

Affärsområden är i huvudsak:

KYLA - Livsmedelsindustrier, kyllager, ishallar, gallerior, sjukhus direkt eller via kundens valda kylentreprenör. Utifrån tolkning av kyloljeanalyser ge råd och teknisk support kring status på anläggningens kondition och val av produkt.

VÄRME- Värmeverk, kraftvärmeverk, turbiner Utifrån vald typ av analys ge råd och teknisk support om anläggningars kondition inför årliga revisioner.