Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

CoolChek - kyloljeanalys med konsultinsats!

CoolChek är en oljeanalys framtagen specifikt för att analysera oljor från kylkompressorer. CoolChek är speciellt bra för oljor som används med NH3.

CoolChek är relevant även för oljor till värmepumpar och större kompressorer på värmeverk som emellanåt går på polyolestrar eller andra oljor. CoolChek fungerar även för oljor i CO2 -anläggningar.

CoolChek i Sverige har utöver själva analysrapporten även en individuellt skriven A4-sida där alla analysvärden kommenteras, en slutsats skrivs samt en rekommendation lämnas, vilket är unikt i sammanhanget.

Analys och kommentar är många gånger en utmärkt start för en diskussion med anläggningsägare/ slutkund vid en serviceupphandling. En CoolChek borde ligga till grund vid alla byten av kylservicekontrakt, för att alla parter skall få ryggen fri, om något händer strax efter överlämnandet av kontraktet

CoolChek inleds med en digital bild på provet med sin referensolja (om den finns) och efter ca en vecka kommer själva analysen med sin kommentar. Allt epostas till provets kontaktperson/ -er.

Exempel på analyser hittar man här till vänster, NH3, freon och exempel på kommentar.

Under rubriken "Stamkort" finns en internet-version av samtliga Chek-analyser att ladda ner och skriva ut, vid behov. Ju mer uppgifter som kan lämnas, desto bättre möjlighet att tolka analysen.

CoolChek finns idag även i en engelsk version.

CO2-oljor

Läs om CO2-oljor här

CoolChek eller "snabbanalys"

Allt oftare efterfrågar slutkunderna att en oljeanalys också skall ingå i serviceuppdraget. Beställaren har dock inte alltid tillräcklig kunskap om vad analysen skall innehålla. Ibland kanske den bara skall ingå och vara så "billig" som möjligt.

Petrologic har valt att jämföra kyloljeanalysen CoolChek med ett av de mer frekvent använda oljelaboratorierna, låt oss kalla det Labb I. Labb I är ett seriöst labb med stor kapacitet och "processar" ett mycket stort antal oljeprov per år, lite på "löpande band". Andelen kyloljeprov är sannolikt ganska liten jämfört med hydrauloljor, maskinoljor m.m.

I översikten (pdf) här intill är markerat vad de olika analyserna utför.

CoolChek är framtagen specifikt för kylkompressoroljor/ värmepumpsoljor varför den analysen innehåller en rad andra mätvärden än Labb I. Labb I, och många andra laboratorier, är bra på "additiverade" oljor. Kylkompressoroljor innehåller i princip inga tillsatsmedel (additiv). T ex polyolestrar och polyalkylenglykoler kan innehålla några få ppm fosfor.

Största skillnaden ligger i tolkningen av analysen och den tekniska kommentaren som är på en hel A4-sida i CoolChek. CoolChek är en kyloljeanalys med konsultinsats varför Petrologic ofta för en dialog med kunden, begär in saknad information, diskuterar utförd analys per telefon, blir ett bollplank.

Välkomna att prova CoolChek, om ni inte redan har gjort det!

Extra analys - när används det?

En normal CoolChek-analys berättar om oljans och kompressorns aktuella kondition utifrån oljans och kompressorns totala gångtid. Ibland uppstår problem med driften, märkliga igensättningar eller andra störningar som är mer problematiska, eller man kanske råkar ut för ett haveri, och vill ta reda på möjlig orsak.

Då finns ett flertal extra analyser att tillgå som genomförs på ett annat labb än CoolChek-labbet. Sätts ett kryss i rutan "Extra analys" kontaktar Petrologic kunden och resonerar igenom situationen och tillsammans med kunden gör upp en plan och orienterar om kostnader innan utredningen startas upp.

För lite djupare information läs här → PDF