Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

Industrioljeanalys

Analyser för industrioljor finns i ett mycket stort antal. Petrologic har valt att dels marknadsföra de inarbetade Texaco-analyserna, vilka idag sköts av Uno-X i Danmark (ursprungligen Texaco, senare HydroTexaco och nu Uno-X ), dels att samarbeta med VP Diagnose (tidigare Västerås Petroleumkemi).

Med dessa båda partners kan ett mycket brett och intressant spektra av analyser för industrioljor erbjudas. Petrologic har dessutom många års erfarenhet av analys av industrioljor från tiden på Texaco, alla kärnkraftverk i Sverige, en rad vattenkraftverk och större industrier.

I fältet till vänster beskrivs några exempel på både standardiserade analyser som TexChek och CleanChek samt det som kallas "Systemrenhet".

TexChek är en standardanalys med mängd fasta föroreningar, medan CleanChek är som TexChek men med partikelräkning ISO 4406 och några till analysvärden.

TexChek finns i en Motoroljeversion med pentanolösligt (partiklar) och TBN (bastal) samt en Industrioljeversion med fasta föroreningar och syratal (TAN).

VP Diagnose är specialist på transformatoroljor, men kan även industrioljor, bränslen och i viss mån även materialanalys. Med VP Diagnose arbetar man med människor, inte "analysrobotar" varför man kan skräddarsy många analyser, även om de också har sina olika "paket" typ: Systemrenhet, Diagnos och Kondition.