Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 


         om_analys

Välkomna att prova Petrologics olika analyser!
   
- ta gärna del av lite bakgrundsinformation först

Analyserna för kyloljor, industrioljor och köldbärare skiljer sig åt en hel del.

Här intill och under "Oljor" respektive under "Analys" har Petrologic samlat lite information inför val av analyser för såväl kylkompressoroljor, industriella smörjoljor, olika köldbärare/ briner/ kylarglykoler, ammoniak samt bränslen (diesel).
 

För industrioljor finns även flera olika "paket".

Petrologic utför även tolkning av andra laboratoriers redan utförda analyser för de som önskar en slags 2nd opinion.