Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

Capella, Mobil Arctic 300 och Arctic SHC

Produkt- och säkerhetsdatablad finns för Capella-oljorna i två versioner, dels från 2007/2008, då de innehåller väsentligt mer teknisk information än de produktblad som finns idag (2015) och nyare. Alla kyloljor går att hitta på nätet nu för tiden, om det skulle behövas en nyare version av ett säkerhetsdatablad.

För övriga produkter kontakta Petrologic.

Produkter Säkerhetsdatablad Basolja
Texaco Capella WF 68 blad 2007 blad 2015 mineral-naften
Texaco Capella Premium 68 blad 2008 blad 2015 ISO-paraffin
Texaco Capella A 68 blad 2008 blad 2015 PAO
Mobil SHC226E PAO
Mobil SHC 228 PAO
Mobil SHC 230 PAO

Värt att veta om kyloljor!

Att välja vilken kylolja som passar bäst kräver en del information!

Petrologic har här försökt samla ett större antal underlag, bilder och diagram utifrån många års samlad erfarenhet och praktiskt genomförda oljebyten, liksom många års erfarenhet av genomförda oljeanalyser för att ge lite olika infallsvinklar inför kommande val av kyloljeprodukt och inte minst oljans uppföljning.

Det går att byta kyloljeprodukt, med korrekt metodik, referenser finns!

Välkommen att kontakta Petrologic för ytterligare guidning!

Kyloljor av alkylbensen

Dessvärre finns på marknaden ett flertal kylkompressoroljor som helt eller delvis är baserade på kemikalien Alkylbensen (AB). Se upp med:

- Statoil / Mobil Zerice S

- Mobil NH 68 (blandning av ren PAO och ren AB)

- Refrigeration Oil S4 FR-V (säljs som ersättare för Shell Clavus -oljorna! Se "Värt att veta om kyloljor") Oljan hette tidigare Clavus AB. AB syns inte längre i nya namnet.

- Capella MS var en blandning mellan mineral och AB och är borttagen.

Petrologic har under alla år "kämpat" för att i möjligaste mån undvika dessa produkter ur hälsosynpunkt för alla servicemontörer. Oljorna är möjligen "okey" som oanvända, men så snart de kommit i användning är bensenerna reaktiva i sin kyloljemiljö med slitagemetaller, vatten, höga tryck och höga temperaturer.

En anledning att använda AB-oljor är att, vid övergång från enkla nafteniska kyloljor, AB-oljorna har snarlika svällande egenskaper som mineraloljorna. Invänta hellre nästa större service på kompressorn och byt ut alla packningar och O-ringar och välj en iso-paraffinisk olja eller en helsyntetisk olja beroende på driftsfall. Alkylbensener är egentligen en överskottsprodukt från kemisk industri som visade sig ha lämpliga egenskaper för att fungera som kylkompressorolja, tyvärr.