Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 


 
 

         oljan slut

När är oljan "slut"?

För att bättre förstå vad som är avgörande när en kylkompressorolja bryts ner, eller annan industriolja också i princip, och vilka analyser som har hög prioritet, har Petrologic listat de kemiska-fysikaliska egenskaper som beskriver oljans åldring och nedbrytning utifrån många års erfarenhet, inte minst från Capella MS-projektet (reklamationen) på 1990-talet då analysen Coolchek togs fram. Parametrar oljans åldring. Se bifogad pdf.

Till varje analysvärde hör sedan en rad gränsvärden som Petrologic använder. Ibland avgör ett enstaka värde, ibland avgör helhetsbilden, även utan passerad "larmgräns".

Välj sedan analys utifrån vad ni eller er kund önskar veta. Se under Analys / Val av analys.

Industrioljor, typ turbinoljor, cirkulationsoljor, hydrauloljor, industriväxeloljor m.fl är ofta mer eller mindre "additiverade" (försedda med tillsatser för att klara sin uppgift) och för dem gäller helt andra " Tolkningsnycklar " än för kylkompressoroljor.