Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 


        

CoolChekCoolChek - kyloljeanalys med konsultinsats!

CoolChek är en oljeanalys framtagen specifikt för att analysera oljor från kylkompressorer. CoolChek är speciellt bra för oljor som används med NH3.

CoolChek är relevant även för oljor till värmepumpar och större kompressorer på värmeverk som emellanåt går på polyolestrar eller andra oljor. CoolChek fungerar även för oljor i CO2 -anläggningar.

CoolChek i Sverige har utöver själva analysrapporten även en individuellt skriven A4-sida där alla analysvärden kommenteras, en slutsats skrivs samt en rekommendation lämnas, vilket är unikt i sammanhanget.

Analys och kommentar är många gånger en utmärkt start för en diskussion med anläggningsägare/ slutkund vid en serviceupphandling.
En CoolChek borde ligga till grund vid alla byten av kylservicekontrakt, för att alla parter skall få ryggen fri, om något händer strax efter överlämnandet av kontraktet.

CoolChek inleds med en digital bild på provet med sin referensolja (om den finns) och efter ca en vecka kommer själva analysen med sin kommentar. Allt epostas till provets kontaktperson/ -er.

Exempel på analyser hittar man här till vänster, NH3, freon och exempel på kommentar.

Under rubriken "Stamkort" finns en internet-version av samtliga Chek-analyser att ladda ner och skriva ut, vid behov. Ju mer uppgifter som kan lämnas, desto bättre möjlighet att tolka analysen.

CoolChek finns idag även i en engelsk version.