Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 

  >
  Industrioljor
 
 
 

 
 

         industrioljor


Industrioljor

Petrologic når hela Texacos och hela Mobils smörjoljesortiment, fordonsoljor, industrioljor och smörjfetter.

Petrologic har specialiserat sig på turbin- och cirkulationsoljor för stora och kritiska system där oljorna övervakas genom årliga analyser.

Petrologic erbjuder även oljor för luftkompressorer, växlar och hydraulik för såväl livsmedelsindustri (H1-oljor) som övrig industri.