Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 


        

gelerMånga har problem med geler och beläggningar på spridare


Hur undvika problem med bio-bränslenas föroreningar?

Petrologics allmänna råd blir - Installera fler filter!

Generellt känns det som att större användare av bränslen, typ bilverkstäder, serviceverkstäder, användare av reservaggregat m.fl. som valt att använda ”bio-bränslen” skulle behöva investera i fler filter på flera håll i logistik-kedjan från cistern till fordon.

De nya bio-bränslena antingen reagerar med normala bränslen varvid ”slam” bildas, troligen väldigt olika additivpaket, eller att bio-bränslena ”tvättar” äldre cisterner som haft andra
(bränsle-)produkter tidigare varvid äldre avlagringar frigörs och smutsar ner det nya bränslet.

En jämförelse kan (nog) göras då man i en maskin går från en mineralolja till en helsyntetisk smörjolja. Då kryper den helsyntetiska oljan in under alla äldre beläggningar och avlagringar varvid hela systemet/nya oljevolymen behöver filtreras eller bytas ut.