Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 


        

bransleprov
Bränsleanalyser – ökat behov av en oberoende aktör!

Ofta inträffar händelser där olika bränslen är inblandade. Man tankar fel, man kör i diket, det läcker ut, det bildas geler på insprutningsventiler och spridare, men störst behov är av (regelbundna) kontroller av bränslet i stora maskiner och reservaggregat för datahallar m.m.

Det införs allt fler olika bränsle-kvaliteter på den svenska marknaden, speciellt en rad s.k. miljöbränslen med komponenter som är snarlika motsvarande produkter raffinerade ur råolja. Dessa nya produkter är dels dock inte riktigt helt lika de som tillverkas från råolja, dels säger det ”sunda förnuftet” att det kan vara svårt att hålla isär så många olika kvaliteter till olika bensinstationer, tankställen för tyngre fordon, cisterner och inte minst även slangar.

Det senaste året har en tydlig ökning noterats av samtal från serviceföretag, industrier och försäkringsbolag som efterfrågar ”oberoende” analyser av bränsleprover.

Detta initiativ är ett försök att hjälpa aktörer på den svenska marknaden att hitta en fristående/ oberoende aktör som kan hjälpa till att utföra ett antal bränsle-relaterade analyser.
För val av lämplig analys och att kunna bedöma vad en eller flera analyser kan kosta se vidare olika pdf´er här intill.