Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 

  >
  Bränsleanalys
 
 
 

 
 

         Bränsleanalys

Bränsleanalys!

Petrologic har även som en extra service åtagit sig att erbjuda analys av bränslen, läs diesel, åt sina kunder.

Det behövs endast en liten provmängd, typ 50 ml.

Analysen går ut på att kontrollera vattenhalten samt om bränslet innehåller bakterier eller mögel.

En möjlig utökning av analysen är att köra en s.k. ICP/SOAP-analys på bränslet för att kontrollera svavelhalten.
Det ger en fingervisning om vilken kvalitet som finns i bränsletanken, om det är en modern kvalitet med låg svavelhalt eller en riktigt gammal med höga värden.

Se mera om bränsleanalyser här!