Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 

  >
  Årlig kontroll mediacentral
 
  pdf
 

 
 

        

Årlig kontroll mediacentral!

Petrologic har under många år hjälpt (ofta större) kunder med att en eller flera gånger årligen kontrollera mediacentralens alla vätskor:

- kylkompressoroljorna
- köldbärarna
- ammoniaken

Kunden tar några dagar före avtalat möte ut alla prover, noterar från vilka system, skriver kompressorbeteckningar, noterar driftstider och oljans gångtider.

Kunden har egen kylteknisk personal med skydds-utrustning som själva tar ut alla prover, medan Petrologic assisterar med provburkar och andra små detaljer som underlättar provtagningen, fotograferar och utvärderar. Ibland sker kontroll av pH, frysskydd (via densitetsmätning) på plats medan vi väntar på att ammoniaken skall avdunsta i provröret (vilket brukar ta ca 4 tim ).

Under arbetsdagen sker en okulär besiktning av uttagna oljeprover, färg och eventuellt sediment noteras och utvärderas utifrån oljans gångtid och påfylld mängd olja senaste halvåret. Vissa av oljeproverna väljs ut för en CoolChek-analys som redovisas till kund så snart de är klara.
Målet är att utvärdera om kompressorerna klarar sig fram till nästa planerade större service utan oljebyte.