Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 

  >
  Kyloljor
 

 
 

         Texaco

Kyloljor Texaco Capella och Mobil SHC

Produkt- och säkerhetsdatablad finns för Capella-oljorna i två versioner, dels från 2007/2008, då de innehåller väsentligt mer teknisk information än de produktblad som finns idag 2015.

Alla kyloljor går att hitta på nätet nu för tiden, om det skulle behövas en nyare version av ett säkerhetsdatablad.

För övriga produkter kontakta Petrologic.