Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 

  >
  Övriga köldbärare
 
  pdf
 

 
 

 

        

Övriga köldbärare - CaCl2, Etylalkohol (sprit), Temper m.fl.

Trafikljusmodellen - en analys av övriga köldbärarvätskor

Petrologic hjälper till och marknadsför denna köldbäraranalys åt företaget Recowa AB som utför själva analyserna.

Trafikljus-modellen är en mer omfattande analys av köldbärare, och därmed lite högre pris, dessutom oavsett typ av vätska.

Den klarar kalciumklorid, sprit, formiater (Temper, Freezium), acetater (organiska saltlösningar), även glykoler och presenterar resultaten såväl i en skriftlig kommentar, en sida med analysvärden samt som ett färgglatt (trafikljus-)diagram. Ett utmärkt underlag att visa upp för era slutkunder.
Vill du se "trafikljus-diagrammet" se här intill, pdf

Priset för analysen är nära detsamma som hos Recowa, men Petrologic förbehåller sig rätten, efter överenskommelse med kund, att vid behov debitera någon/några extra konsulttimme /-ar för hantering, konsultation eller kompletterande kommentar.

Petrologic marknadsför även Recowas olika filterutrustningar och avgasnings-utrustningar för köldbärarsystem, liksom Europafilters olika produkter för rening av olja.