Logo
                            Smörjteknisk support inom industriell kyla och värme

 

  >
  Glykolanalys
 
  pdf
 

 

         GlykolChek

Analys av kylarglykol eller köldbärarglykol

GlycolChek - analys av glykoler

GlykolChek heter analysen som är framtagen för att analysera etylenglykoler (EG) eller propylenglykoler (PG) oavsett om de kommer från en bilmotor/reservaggregat eller från en isbana/kylterminal eller liknande med glykol i brine-systemet.

GlycolChek bygger på ett antal standardiserade analyser som ger upp till 12 olika analysvärden. Analysen ger utöver densitet, frysskydd,och pH m.m. även en indikation på återstående korrosionsskydd samt om det finns bakterier i systemet.

Principen är snarlik kyloljeanalysen CoolChek och inkluderar utöver själva analysrapporten en separat skriftlig A4-rapport, där varje analysvärde kommenteras, ger dig en bra orientering om aktuell köldbärare.

Generellt vore en "uppstramning" av kunskap och kännedom om vad som finns i alla dessa vätskesystem av stort värde. Ofta blandas produkter av olika fabrikat, ibland blandas även EG och PG med varandra, med följden att olika additiver (korrosions-tillsatser) med helt olika kemiska komponenter också blandas.

Dessutom har bl a Univar (DowCal-produkterna) uppgraderat sina vätskor och gjort dem effektivare. Halva tillsatsen mot tidigare, men vad ligger i systemet ? Vad visar analysvärdet ? Det blir lite rörigt !

Fyll i stamkortet så långt det går, produktnamn, systemets volym, vätskans ålder, rörmaterial m.m. Resten tar vi genom en telefonkontakt om så behövs. En internet-version av stamkortet finns under knappen "Stamkort"

Välkomna att testa GlykolChek. Finns även som färdiga askar att beställa!

Ett alternativ till GlykolChek finns under "Övriga köldbärare".